sušaudyti

sušaudyti
sušáudyti 1. tr. N, LL215, Rtr, NdŽ, šūviais nukauti, nužudyti: Nuteistas sušáudyti 1. Kad būtų sušaudytas buvęs, visi būtų žinoję J.Jabl. Už tokius darbus tik sušáudei visus sustatęs, i gatava Jrb. Sušáudė mano vyro seserį su visa šeimyna Lt. Sušáudyt nesušáudė – kalėjimu baudė Žln. 2. tr. SD326, Sut, NdŽ kulkomis prakiurdyti, suvarpyti: Jis sušáudė man kepurę J. Skuodo trobalės kiaurynių vienų – sušáudytos Šts. | prk.: Kepurė saulės spindulių sušaudyta, kaklas nuogas TS1902,12b.šūviais sužeisti: Buvau išejęs į karą, buvau sušáudytas Lnk. Buvo karvė sušáudyta, ne visai, bet sušáudyta Mrs. To[je] lovelė[je] gul bernelis, sušáudytas, sukruvintas JD1236. 3. refl. Rtr, NdŽ, imti vieniems į kitus šaudyti: Kartais susišaudydavo abiejų pusių sargybiniai A.Vien. Jie biškį susišáudydavo, ir vėl viskas gerai būdavo LKT166(Ktč). Susišáudė terpui save LKT388(Kpč). Kiti nusitraukė toliau, mes gavom susišáudyti Plt. Metėžnykai susišáudė po Biržais su caro karuomene Krs. 4. intr. uždrožti, supliauškinti (botagu): Sušaudė vaikis votegu arkliams ir pavažiavo LTR(Plng). 5. tr. sukišti kepalus (į krosnį): Kol sušáudysiu bakanus, nevyrinėk durų . 6. tr. pakalinėti, kalinėjant sutvirtinti: Visus ratukus reikia sušáudyt, kad neklibėtų Rm.sudurstyti, susiuvinėti: Kokie te jo marškiniai – sušáudyti iš kąsnelių! Dglš. 7. tr. NdŽ sunaudoti karteles tvorai tverti. 8. tr. šaudyklę stumdant suausti: Sušáudytas audeklas – šūviais suaustas Šts. 9. refl. prk. susiginčyti, susižodžiuoti: Susišáudyti su kuo NdŽ. 10. tr. NdŽ šnek. godžiai suvalgyti.
◊ akimìs susišáudyti NdŽ susižvilgčioti: Susišáudo akim̃s, ka tėvai i neleida Krš.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sušaudyti — sušáudyti vksm. Už pasipríešinimą val̃džiai okupántai sušáudė tri̇̀s vaikinùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sušaudymas — sm. (1) 1. LL215, Rtr, DŽ1, KŽ, Rg, Kv, Skp, Plšk → sušaudyti 1: Bauda tokia buvo jam – sušaudymas Vp. Visų trijų laukė ta pati žiauri bausmė – sušaudymas V.Myk Put. Taikios demonstracijos sušaudymas parodė, kad iš caro malonių nėra ko laukti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaudyti — 1. intr. Rtr, KŽ kiek šaudyti: Einame pašaudyti į taikinį DŽ1. Eikim į paupę pašaudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašaudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, Lž: Pasišaudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mykolas Biržiška —  pronunciation …   Wikipedia

  • kontrrevoliucionierius — kontrrevoliucioniẽrius, kontrrevoliucioniẽrė dkt. Suim̃ti ir sušáudyti kontrrevoliucionieriùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kontrrevoliucionierė — kontrrevoliucioniẽrius, kontrrevoliucioniẽrė dkt. Suim̃ti ir sušáudyti kontrrevoliucionieriùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — ìš praep. su gen.(su dat. Slnt, Ms, Grg, Vž) 1. rodo vietą arba daiktą, iš kur eina, vyksta veiksmas: Iš lopšio dar nei viens n iškopo neverkęs K.Donel. Kumelė visą vasarą neišeina iš arklo (visą laiką su ta kumele ariama) Ėr. Tėvas parėjo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”